Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Overeenkomst wordt aangegaan met:

Idree CommV - De Ondernemersbox

Koning Boudewijnlaan 20A, 3500 Hasselt

BTW BE0787.940.30

1. Definities

1.1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis zoals in dit artikel wordt gedefinieerd.

1.2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Product: zaken, welke aangeboden worden op de Website, welke Besteller kan bestellen.

1.4. Bestelprocedure: de procedure, die Besteller doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

1.5. Besteller: de besteller van De Ondernemersbox met wie De Ondernemersbox een overeenkomst aangaat.

1.6. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.7. Partijen: De Ondernemersbox en Besteller gezamenlijk.

1.8. Website: de website van De Ondernemersbox, namelijk: www.DeOndernemersbox.be

1.9. Pre-order termijn: Bij elke lancering van nieuwe boxen zal De Ondernemersbox een pre-order termijn van 3 weken voorzien. Deze pre-order termijnen zullen telkens aangegeven worden op de Website.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en De Ondernemersbox tot stand komen.

2.2. De Besteller die eenmaal op deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Besteller en De Ondernemersbox.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Tussen De Ondernemersbox en Besteller komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Besteller een aankoop van De Ondernemersbox accepteert middels het volledig en correct invullen van De Ondernemersbox Bestelprocedure.

4. Prijs

4.1. Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief verzending, tenzij anders weergegeven.

4.2. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn slechts toepasselijk met de persoonlijke kortingscode.

5. Betaling

5.1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door De Ondernemersbox aangeboden betalingsmogelijkheden.

5.2. Indien Besteller De Ondernemersbox bestelt na de pre-order termijn, wordt deze direct betaald en ontvangt de Besteller de meest recente box binnen 14 dagen.

5.3. Facturen en betalingsherinneringen worden door De Ondernemersbox uitsluitend elektronisch aangeboden.

6. Bezorgtermijn

6.1. Besteller ontvangt na het volledig voltooien van de Bestelprocedure de De Ondernemersbox binnen de aangegeven termijn op het door Besteller ingevulde adres, tenzij overmacht zoals aangegeven onder Art11.

6.2. Wijzigingen met betrekking tot het adres van Besteller kunnen tot het einde van de pre-order termijn worden doorgegeven. Bij bestelling van een Ondernemersbox buiten de pre-order termijn kan het adres niet meer gewijzigd worden.

6.3. De bezorging van de pre-orders zal telkens binnen het aangegeven termijn plaatsvinden. De bezorging van boxen die buiten de pre-order termijn zijn besteld zullen binnen de 14dagen na ontvangst van betaling plaatsvinden, tenzij overmacht zoals aangegeven onder Art11.

6.4. Rondom nationale feestdagen of vakantieperiodes kan de leveringstermijn langer zijn. Dit wordt telkens bij de bestelling meegedeeld.

7. Cadeaubon

7.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Ondernemersbox uitgegeven cadeaubonnen die worden verkocht op de Website.

7.2. Na het bestellen van een cadeaubon zal de besteller een aankoopbevestiging via mail ontvangen. In de bijlage vindt de Besteller een unieke code indien is gekozen voor een digitale cadeaubon. Iedere cadeaubon met unieke code wordt slechts eenmaal verschaft. Alleen originele cadeaubonnen, uitgegeven door De Ondernemersbox, kunnen worden gebruikt. Een cadeaubon kan ook in fysieke vorm aangekocht worden. Hierbij wordt de cadeaubon opgestuurd naar het aangegeven adres van de Besteller.

7.3. De aankoop van een cadeaubon kan niet geretourneerd worden aangezien elke cadeaubon een persoonlijke code heeft.

7.4. De ontvanger van de cadeaubon kan de cadeaubon niet inwisselen voor geld.

7.5. De ontvanger van de cadeaubon kiest tijdens het activeren van de cadeaubon welke box als eerste te ontvangen: de meest recente, of de aankomende Ondernemersbox. De boxen die verkregen worden door middel van een cadeaubon, zijn niet retourneerbaar.

7.6. Een cadeaubon werkt niet in combinatie met andere acties. Dit heeft betrekking op kortingsacties.

7.7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7.8. Het is niet toegestaan De Ondernemersbox cadeaubonnen of de werking hiervan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

7.9. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen wordt geregistreerd en leiden ertoe dat het gebruik van De Ondernemersbox cadeaubonnen wordt ontzegd.

7.10. De cadeaubonnen mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor de cadeaubonnen zijn uitgegeven.

8. Herroeping

8.1. De Herroepingsrecht is niet van toepassing voor De Ondernemersbox aangezien elke Ondernemersbox een Ondernemersmagazine bevat en de box daardoor onder de uitzonderingen op de Herroepingsrecht valt.

9. Klachtenregeling

9.1. Indien er sprake is van een klacht, neemt Besteller contact op met de klantenservice van De Ondernemersbox via andreia@deondernemersbox.be

9.2. In geval van defecte of missende producten in de De Ondernemersbox, zal De Ondernemersbox de klacht onderzoeken en de Besteller binnen 14 dagen contacteren. Als het een defect product betreft zal De Ondernemersbox de besteller om fotomateriaal vragen van het product. Indien De Ondernemersbox een vervangend product heeft, zal De Ondernemersbox deze aanbieden aan de Besteller.

10. Retouren

10.1. Retouren van De Ondernemersbox is niet mogelijk. Dit doordat het een box betreft die een magazine bevat en de box gepersonaliseerd wordt.

11. Aansprakelijkheid

11.1. De Ondernemersbox is niet aansprakelijk voor het falen of voor vertragingen bij het nakomen van hun verplichtingen wanneer dit is veroorzaakt door gebeurtenissen buiten hun controle (overmacht).

11.2. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van De Ondernemersbox. Dit omvat het volgende:

11.2.1. Stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties;

11.2.2. Burgerlijke onrust, rebellie, invasies, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanvallen, oorlog of dreiging van een oorlog;

11.2.3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, epidemieën of andere natuurrampen;

11.2.4. Onmogelijk gebruik van spoorwegen, luchtvervoer, auto of ander openbaar of particulier vervoer;

11.2.5. Te late levering door toedoen van postbedrijf.

11.3 De diensten voor de overeenkomst worden geacht op te schuiven voor een periode waarin het geval van overmacht aan de gang is. De Ondernemersbox zal inspanning leveren om de overmachttoestand te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij de leveringsservice, ondanks de overmacht, alsnog uitgevoerd kan worden.

12. Websites van derden

12.1. De Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door partners, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derde partijen. De Ondernemersbox is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites of de goederen of diensten die daar worden aangeboden.

13. Intellectuele Eigendommen

13.1. De Ondernemersbox is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle materialen die op de website worden geplaatst. Deze rechten en materialen zijn auteursrechtelijk beschermd.

13.2. Het is toegestaan om een kopie of download van pagina’s op de website af te drukken voor persoonlijk gebruik. Echter, het gebruik van een deel van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal voor commerciële doeleinden, zonder de toestemming van De Ondernemersbox, is niet toegestaan.

13.3. Zodra Besteller staat ingeschreven, verkrijgt De Ondernemersbox het onherroepelijk recht om te citeren en re-posten van beelden waarin De Ondernemersbox en/of Producten die Besteller op de website, blog of social media vermeldt.

14. Wijzigingen

14.1. De Ondernemersbox behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is daarom aanbevolen om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Laatste wijziging: 10/08/2022

0
    0
    Je winkelmandje
    Je winkelmandje is leegGa terug naar de webshop