Menu Sluiten

Privacybeleid

Welkom bij het privacy beleid van De Ondernemersbox. Hier wordt uitgelegd hoe De Ondernemersbox met dit onderwerp omgaat. 

De Ondernemersbox zal je persoonlijke gegevens alleen verzamelen en verwerken in overeenkomst met dit Privacybeleid en altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “GDPR”). 

Indien dit Privacybeleid wijzigt, zullen de wijzigingen op de website (www.deondernemersbox.be) beschikbaar worden gesteld en, indien van toepassing, per e-mail aan je worden meegedeeld of op een andere geschikte wijze. Wij raden je daarom aan het beleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven.

Sectie 1 – Algemeen overzicht van de verwerkingsactiviteiten door De Ondernemersbox

Allereerst, de termen “gegevens”, “persoonlijke informatie” en “persoonlijke gegevens” verwijzen allemaal naar de definitie van “persoonlijke gegevens” in artikel 4(1) GDPR; dat is in principe alle informatie die ons in staat stelt om jou direct of indirect te identificeren. Dat kan je naam zijn, je telefoonnummer, je ordernummers, jouw adres en je e-mailadres.

Meestal worden de gegevens die wij verwerken rechtstreeks door jou verstrekt wanneer je onze diensten gebruikt. Bijvoorbeeld, wanneer je een ondernemersbox bestelt, word je gevraagd om je naam, e-mailadres, adres en transactie- en factureringsinformatie te bezorgen. Soms verzamelen we ook je gegevens wanneer je de website bezoekt. Afhankelijk van je cookievoorkeuren en toestemming kunnen we tracking technologieën gebruiken om na te gaan welke pagina’s je hebt bekeken en of je onze nieuwsbrief mails hebt geopend. 

We baseren ons altijd op een rechtsgrond om je persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken. De doeleinden waarvoor je voorafgaande toestemming vereist is, zijn als volgt:

 • inschrijving op de nieuwsbrief 
 • cookies en tracking technologieën

Bescherming van de privacy van kinderen – Houd er rekening mee dat de website niet bedoeld is voor en niet gebruikt mag worden door kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. We verzamelen daarom niet opzettelijk persoonlijke informatie over iemand onder de leeftijd van 18 jaar, tenzij we de voorafgaande toestemming van de wettelijke voogd hebben ontvangen. 

Indien je een gedetailleerd overzicht wenst over de gegevens die De Ondernemersbox verzamelt, raden wij je aan om sectie 2 hieronder te lezen. Daar vind je een lijst met de gevallen waarin De Ondernemersbox je gegevens verzamelt en verwerkt, samen met de doeleinden en de rechtsgronden om dit te doen.

Sectie 2 – Welke gegevens verwerkt De Ondernemersbox, voor welk(e) doel(en), en op welke rechtsgrond(en)?

Gebruik van onze website

Wij gebruiken je gegevens om je toegang te verlenen tot onze Website(s). Afhankelijk van je instellingen kunnen wij tijdens elk van je bezoeken de volgende gegevens verzamelen:

 • Gebruiksgegevens: technische informatie over je apparaat, inclusief apparaatspecifieke informatie zoals je hardware model, versie van het besturingssysteem, unieke apparaat identificaties, taalinstellingen en systeem autorisaties; details van je bezoeken, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (“URL”) clickstream naar, door en van onze Diensten (inclusief datum en tijd); 
 • Analytics-gegevens: je IP-adres, besturingssysteem en browsertype; bezoeken aan pagina’s, duur van de bezoeken en interacties met pagina’s (zoals scrollen, vingerbewegingen, klikken en mouse-overs)
 • Reclame Gegevens: Informatie over de herkomst van je bezoek aan ons vanuit een sociale media of zoekmachine kan worden gedeeld met onze partners, samen met een willekeurige id die bij elk bezoek aan je browser sessie wordt toegewezen.

Doeleinden: je toegang te geven tot onze website, je gebruikerservaring te verbeteren, en/of om een correct gebruik van onze Diensten te verzekeren. In elk geval gebruiken we deze gegevens nooit om je specifiek te identificeren.

Rechtsgronden: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR) / Toestemming (artikel 6(1)(a) GDPR).  

Een bestelling plaatsen en betalingsgegevens 

Wanneer een aankoop doet, kun je gebruik maken van Bancontact, Paypal en KBC Payment. Wij verwerken je betalingsgegevens om de betaling uit te voeren en kunnen aanvullende informatie ontvangen van de externe betalingsdienstaanbieders waarmee wij samenwerken. Dit kan je transactie- en factureringsinformatie omvatten zoals leveringsinformatie.

Doeleinde: het uitvoeren van de gekochte overeenkomst en het leveren van onze producten. 

Rechtsgronden: Uitvoering van het contract (artikel 6(1)(b) GDPR) / Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR). 

Gebruik van cadeaubonnen

Bij het gebruik van een cadeaubon om een box of andere producten te bestellen, kunnen we informatie over de cadeaubon verwerken, zoals de uitgifte- en vervaldatum, de waarde, de toegekende code, samen met de gekozen boxen of het (de) te verzenden product(en), de naam van de houder van de cadeaubon, zijn/haar leveringsadres (voor persoonlijke bonnen) en e-mail adres, de naam van de koper, zijn/haar factuuradres en zijn/haar e-mail adres.

Doeleinden: je de gekozen boxen of producten toe te sturen in ruil voor de cadeaubon, of fraudepreventie.  

Rechtsgronden: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR) / Uitvoering van het contract (artikel 6(1)(b) GDPR). 

Online wedstrijden 

Wij organiseren en initiëren soms online wedstrijden via onze online media platforms, waarbij de deelnemers worden aangemoedigd om bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, te stemmen, te delen, te liken of commentaar te geven op of anderszins te reageren op een post, of een vriend uit te nodigen om ons te volgen om zo misschien prijzen of beloningen te winnen. We kunnen daarom persoonlijke informatie verwerken, zoals de gebruikersnamen van de deelnemers, en de winnaar van zo’n online wedstrijd om verdere informatie vragen, zoals zijn/haar naam, e-mailadres en leveringsinformatie om de prijs/beloning te versturen. Soms zorgt De Ondernemersbox zelf voor de levering, maar soms levert het merk dat met ons samenwerkt aan de wedstrijd het cadeau rechtstreeks. Als dit het geval is, informeren we de winnaar vooraf over het feit dat zijn/haar gegevens zullen worden gedeeld met een dergelijk merk, alleen voor het doel van het leveren van een prijs/beloning. We hebben gegevensverwerking overeenkomsten met alle merken waarmee we samenwerken, en de gedeelde persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor het hierboven vermelde doel. 

Doeleinde: de betrokkenheid van de volgers te vergroten of onze volgers onze Diensten te laten ontdekken. De verwerking van de bovengenoemde gegevens is noodzakelijk om de online wedstrijd uit te voeren en de prijs/beloning aan de winnaar te bezorgen.  

Rechtsgronden: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR) / Uitvoering van het contract (artikel 6(1)(b) GDPR).

Aanmelding voor onze nieuwsbrief, het ontvangen van promotie-e-mails of ander marketingmateriaal 

Afhankelijk van je marketing voorkeuren kunnen wij je persoonlijke gegevens gebruiken om je marketing inhoud te sturen via e-mail of post. Sommige van deze berichten kunnen aan jou worden aangepast op basis van je eerdere browser- of aankoop activiteiten, of andere informatie die wij over je hebben verzameld. Indien je niet langer marketingcommunicatie van ons of een individuele productaanbeveling wenst te ontvangen, of indien je je er daarentegen opnieuw voor wenst in te schrijven, kun je je instellingen op elk moment wijzigen door contact met ons op te nemen, of door te klikken op de link ”afmelden voor onze e-mails” in een e-mail. Als je je voor onze marketing hebt uitgeschreven, kunnen wij je van tijd tot tijd nog steeds benaderen met serviceberichten (bijv. order- en levering bevestigingen, betalingswijzen en informatie over je wettelijke rechten).

Doeleinde: ‘direct marketing’ te ontvangen (producten en diensten). Je kunt je marketing instellingen op elk moment wijzigen via de link onderaan elke marketing e-mail, of door je verzoek om uitschrijving per e-mail naar ons te sturen. 

Rechtsgronden: Gerechtvaardigd belang (Artikel 6(1)(f) GDPR) / Toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR). 

Het gebruik monitoren om onze website te verbeteren en te onderhouden, een correct gebruik en een succesvolle ontvangst van onze transactie-e-mails te verzekeren.

Tijdens het gebruik van onze Diensten of het ontvangen van serviceberichten (transactie-e-mails), kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken: apparaat-ID, IP-adres, besturingssysteem en browsertype, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, en informatie over je pagina-interactie zoals scrollen, vingerbewegingen, klikken en mouse-overs, geografische locatie, tijd en datum, bekeken producten, bekeken vorige boxen en gestarte aanmaak van member account. 

Doeleinden: een goede ontvangst te waarborgen en de dienstverlening te evalueren om deze te verbeteren; een correct gebruik en een succesvolle ontvangst van transactie-e-mails te waarborgen. 

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f), GDPR). In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om je identiteit vast te stellen. Je kunt, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie, op elk moment bezwaar maken tegen een dergelijke legitieme verwerking door ons een e-mail te schrijven (meer details in sectie 7 hieronder).

Optimaliseren van onze marketinginitiatieven

Tijdens het gebruik van onze Diensten of het ontvangen van marketingberichten, kunnen we de volgende gegevens verzamelen en verwerken: IP-adres, besturingssysteem en browsertype, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, en informatie over pagina-interactie, zoals scrollen, vingerbewegingen, klikken en mouse-overs, geografische locatie, tijd en datum.

Doeleinde: met een beperkte set gebruiksgegevens je pagina-interactie te volgen en de gegevens te analyseren om onze marketinginitiatieven te optimaliseren.

Rechtsgrond: Toestemming (Artikel 6(1)(a) GDPR). Je kunt je tracking-instellingen op elk gewenst moment aanpassen door je toestemmingen te modificeren. 

Prestatierapporten

Tijdens het navigeren op onze Website(s) kunnen we ook de volgende gegevens verzamelen en verwerken: errors, crashrapporten, IP-adres, URL, geografische locatie, tijd en datum van navigatie. 

Doeleinde: de functionaliteit van onze Diensten te waarborgen; zonder deze verwerking kunnen onze Websites niet goed functioneren.  

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR). In geen geval zullen wij de verzamelde gegevens gebruiken om je identiteit vast te stellen.

Beveiliging, fraudepreventie en keuze van betaalmethoden

Jouw veiligheid is onze topprioriteit, en om inbreuken op de beveiliging van gegevens te voorkomen of op te sporen, worden onze Diensten tijdens de overdracht gecodeerd met het coderingssysteem SSL (“Secure Socket Layer”). Dit betekent dat de gegevens worden gecodeerd wanneer je onze Website verlaat, en dat tijdens dit proces de informatie of gegevens worden omgezet in een code om toegang door onbevoegden te voorkomen. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen tegen verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Dit impliceert de verwerking van je gegevens, waaronder je naam, apparaat- en toegangsgegevens (IP-adres), je winkel informatie (leverings- en factuuradres) en betalingsgegevens. Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie vanaf onze Websites altijd wordt beschermd, kunnen wij de veiligheid en integriteit van de informatie die naar onze Websites wordt verzonden, niet garanderen.

Doeleinde: fraudepatronen te identificeren en fraude te voorkomen. 

Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) GDPR). 

Sectie 3 – Hoe lang bewaren en verwerken wij je persoonlijke informatie?

Wij bewaren je persoonlijke informatie gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de doeleinden die zijn beschreven in bovenstaande paragraaf 2 en tot het moment dat je verzoekt om je gegevens te verwijderen, altijd in overeenstemming met het beginsel van doelbinding. 

Als je persoonlijke informatie voor meer dan één doeleinde wordt gebruikt, zullen wij ze bewaren tot het doeleinde met de langste periode verstrijkt, maar wij zullen stoppen met het gebruik van je gegevens voor het doeleinde met de kortere periode zodra de kortere periode verstreken is (om te voldoen aan het beginsel van doelbinding). Wij beperken de toegang tot je persoonsgegevens tot de personen die deze voor het (de) relevante doel(en) dienen te gebruiken, altijd in overeenstemming met de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid.

Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor enig doeleinde, kunnen wij deze onomkeerbaar anonimiseren of veilig wissen.

Bij wijze van uitzondering zullen wij je persoonsgegevens langer bewaren indien dit wettelijk vereist of toegestaan is om wettelijke, fiscale of statutaire redenen (bijv. met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging tegen juridische claims), of om andere legitieme zakelijke redenen. Dit kan oplopen tot tien jaar, afhankelijk van plaatselijke bijzonderheden en zakelijke behoeften.  

Hieronder vind je onze bewaartermijn voor specifieke doeleinden: 

Doeleinde: marketingdoeleinden 

Bewaartermijn: 3 jaar na je laatste activiteit, bijv. aankopen, communicatieactiviteiten of bezoeken aan onze Websites. 

Doeleinde: bestelgeschiedenis en verplichtingen om bestellingen op onze Website uit te voeren

Opslagduur: 7 jaar vanaf je bestelling, of zo lang als we moeten voldoen aan de wettelijke vereisten.

Doeleinde: klantenservice voor onze Diensten

Opslagduur: 3 jaar of zo lang als wij aan de wettelijke eisen moeten voldoen.

Doeleinde: fraude en risicobeoordeling 

Bewaartermijn: 3 jaar vanaf je laatste activiteit, bijvoorbeeld aankopen, communicatieactiviteiten of bezoeken aan onze Website(s), of zo lang als wij aan de wettelijke vereisten moeten voldoen.

Doeleinde: naleving van de wetgeving met betrekking tot onze Diensten 

Duur van de opslag: zolang wij verplicht zijn te voldoen aan de wettelijke bepalingen, volgens de specifieke kenmerken van elk land. 

Doeleinde: prestatierapport en monitoring van gebruiksgegevens om een goed gebruik, werking, onderhoud en verbetering van de Diensten en transactie-e-mails te garanderen

Duur van de opslag: 30 dagen, tenzij zich een veiligheidsrelevante gebeurtenis voordoet (bijvoorbeeld een ‘Distributed Denial of Service-aanval’). Als zich een veiligheidsrelevante gebeurtenis voordoet, worden logbestanden van de servers opgeslagen totdat de veiligheidsrelevante gebeurtenis volledig is opgeheven en opgehelderd.

Doeleinde: Optimalisering van onze marketinginitiatieven

Opslagduur: Je gegevens worden opgeslagen totdat ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of tot je je toestemming intrekt. De gegevens die wij verwerken met het oog op tracking worden uiterlijk binnen 180 dagen verwijderd. 

Doeleinde: commerciële en fiscale wetgeving

Bewaartermijn: zolang wij verplicht zijn te voldoen aan de wettelijke bepalingen, volgens de specifieke kenmerken van elk land, tot tien jaar. 

Sectie 4 – Cookies 

Onze Websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op je apparaat (computer, tablet of telefoon). Wij gebruiken de term “cookies” om te verwijzen naar alle hulpmiddelen die je indirecte/gepseudonimiseerde persoonsgegevens op onze Website(s) kunnen verzamelen, zoals je IP-adres, plaats en tijd van je bezoek. Deze cookies en soortgelijke technologieën helpen ons bepaalde website functies te bieden, de prestaties te begrijpen en te meten, en gerichte advertenties aan te bieden. De verwerking van deze gegevens vindt altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag en, indien wettelijk vereist, op basis van je toestemming. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken en om je cookie voorkeuren te beheren, zie ons Cookiebeleid.

Sectie 5 – De rechten van de betrokkene

Onder GDPR en als “betrokkene” heb je verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens, bijvoorbeeld het recht op inzage, op vergetelheid, op rectificatie, op beperking van de verwerking, op dataportabiliteit, om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, om je toestemming in te trekken, en om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerking activiteiten. Als je hierover vragen hebt, of als je een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kun je ons een e-mail sturen op andreia@deondernemersbox.be. 

Wij wijzen je erop dat wij enkele aanvullende gegevens kunnen vragen om je verzoek te verifiëren (zoals de bevestiging van je e-mailadres dat is gekoppeld aan je member account, een identiteitsbewijs, of andere gegevens) om er zeker van te zijn dat jij de eigenaar bent van de member account, of dat je gerechtigd bent om namens de member een dergelijk verzoek in te dienen en om te voorkomen dat er gegevens aan derden worden verstrekt in de loop van, bijvoorbeeld, een verzoek om informatie. 

Recht om je toestemming op elk moment in te trekken: Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens berust op je voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, onder de voorwaarde van artikel 7(3) GDPR. Let op dat dit geen invloed zal hebben op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming tot het moment van intrekking. 

Recht op bezwaar: Je kunt als volgt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 21 GDPR: 

 • Wanneer je op elk moment en zonder opgaaf van redenen bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je gegevens voor reclamedoeleinden, waaronder direct marketing. 
 • Wanneer wij je gegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, of wanneer wij anonieme statistieken maken op basis van je gepseudonimiseerde gegevens. Als betrokkene heb je het recht om op grond van je bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6(1)(e) of (f) GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. In het geval van een bezwaar met betrekking tot je bijzondere situatie, zullen wij je persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Hetzelfde geldt wanneer de stopzetting van een dergelijke verwerking de verwezenlijking van statistische doeleinden onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden en de voortzetting van de verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van statistische doeleinden. 

Recht op inzage: Als betrokkene heb je het recht om toegang en informatie te verkrijgen onder de voorwaarden van artikel 15 GDPR. Dit betekent met name dat je het recht hebt om van ons bevestiging te krijgen of wij je persoonsgegevens al dan niet verwerken. Als dat het geval is, heb je ook het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de in artikel 15(1) GDPR genoemde informatie. Dit omvat informatie over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Wij wijzen je erop dat je de meeste informatie zelf kunt vinden, rechtstreeks in je member account. 

Recht op vergetelheid: Als betrokkene heb je een recht op vergetelheid (“recht om te worden vergeten”) onder de voorwaarden van artikel 17 GDPR. Dit betekent dat je in het algemeen het recht hebt om van ons te verlangen dat wij je persoonsgegevens wissen, en dat wij verplicht zijn om je persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de in artikel 17(1) GDPR genoemde redenen van toepassing is. Het recht om gegevens te wissen is bij uitzondering niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om een van de redenen die zijn genoemd in artikel 17(3) GDPR. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte (artikel 17(3)(b) en (e) GDPR). De relevante gegevens worden dus niet gewist, maar geblokkeerd voor verdere verwerking (d.w.z. de gegevens worden veilig opgeslagen met verschillende toegangsrechten en technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat slechts een paar werknemers toegang hebben tot dergelijke relevante gegevens wanneer dat nodig is). Alvorens je gegevens te wissen, kunnen wij ze voor statistische doeleinden anonimiseren.

Recht op beperking van de verwerking: Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking onder de voorwaarden van artikel 18 GDPR. Dit betekent dat je het recht hebt om van ons de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de voorwaarden van artikel 18(1) GDPR van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je de juistheid van de persoonsgegevens betwist. In een dergelijk geval duurt de beperking van de verwerking totdat wij in staat zijn de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren (artikel 18(1)(a) GDPR). Beperking betekent dat opgeslagen persoonsgegevens worden gemarkeerd met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken (artikel 4(3) GDPR).

Recht op dataportabiliteit: Als betrokkene heb je recht op dataportabiliteit onder de voorwaarden van artikel 20 GDPR. Dit betekent dat je in het algemeen het recht hebt om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verwerker door te geven wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming (overeenkomstig artikel 6(1)(a) of artikel 9(2)(a) GDPR) of op een overeenkomst (overeenkomstig artikel 6(1)(b) GDPR) en wanneer de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd (artikel 20(1) GDPR). Bij de uitoefening van je recht op dataportabiliteit heb je in het algemeen ook het recht om je persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verwerking verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is (artikel 20(2) GDPR).

Recht op rectificatie: Als betrokkene heb je het recht op rectificatie onder de voorwaarden van artikel 16 GDPR. Dit betekent met name dat je het recht hebt om van ons, zonder onnodige vertraging, de rectificatie van onnauwkeurigheden in je persoonsgegevens en de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te ontvangen.

Recht om een klacht in te dienen: Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit onder de voorwaarden van artikel 77 GDPR.

Sectie 6 – Contact 

Nogmaals, we willen wat het beste voor je is. Neem contact op met De Ondernemersbox wanneer je maar wilt en we zullen ons best doen om al je vragen te beantwoorden. Je kunt De Ondernemersbox e-mailen op andreia@deondernemersbox.be, of bel ons op +32 474 22 58 73.

0
  0
  Je winkelmandje
  Je winkelmandje is leegGa terug naar de webshop